Кои сме ние

За нас, членовете на ПП „Възраждане на Отечеството“, мирът е основна ценност. Взаимното уважение, добронамереност и сътрудничество между отделните страни нямат разумна алтернатива.
Убедени сме, че днешното засилващо се противопоставяне между Запада и Изтока е в дълбоко противоречие с интересите на народите и се разпалва единствено в полза на тесни олигархични геополитически кръгове.
Наше верую е, че България следва да отстоява своя самостоятелна национална политика. Страната ни има право на собствен национален път, съобразен както с европейското сътрудничество, така и с вековните български традиции, които са ни изградили и запазили като нация. За нас Европейският съюз е справедлив и перспективен, когато е обединение на суверенни нации. Отстояването на суверенитета на България е наша цел.

Триадата, в която вярваме е „силна държава – традиционни ценности – многополюсен свят“.

Ние, членовете на ПП „Възраждане на Отечеството“ заставаме на следните позиции:

  1. Мирът, взаимното уважение между народите и сътрудничеството между Изтока и Запада са неотменими предпоставки за оцеляването и прогреса на човечеството.
  2. Противопоставянето между Европейския съюз и Русия е вредно в политически, икономически и духовен план както за Европа, така и за Русия.
  3. Всякакви опити България да бъде въвлечена в каквито и да е било форми на враждебност спрямо Русия са пагубни за националните ни интереси.
  4. Недопустимо е разполагането на ядрено оръжие на Балканите, съществуването на чужди военни формирования и чужди военни бази в България. Недопустимо е страната ни да бъде превръщана в прифронтова държава, мишена на чужди ракети.
  5. Най-тежкият вътрешен проблем пред България е демографският срив. Той може да бъде решаван само със значително подобряване на условията за отглеждане на деца.
  6. Запазването на българската национална идентичност, дух и традиции е единственият път за съхранение на българския народ.
  7. Необходими са подкрепа на ценностите на традиционното семейство, работа за опазване на българския език и защита на православната култура.
  8. Днешната българска данъчна система е антисоциална и несправедлива спрямо широките слоеве от населението. Необходими са прогресивно данъчно облагане, необлагаем минимум и семейно подоходно облагане.
  9. Необходима е активна дейност за приобщаване на българската диаспора към идеите на нацията, за възхода и възраждането на Отечеството.
BGtop