Лого и друга символика

ППВО Лого

Знаци и символи

Символите на политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ са:
Знаме ‒ тъмнозелено, обшито със златни ивици. В средата на знамето е знакът на партията. От горната страна е изписано ВЪЗРАЖДАНЕ, а от долната НА ОТЕЧЕСТВОТО.
Знак ‒ златен лъв с корона, изправен на задни крака.

Химн на партия „Възраждане на Отечеството“ е „Възраждане на Отечеството“.

Печатът на политическа партия „Възраждане на Отечеството“ е кръгъл, в центъра му е изобразен знакът на партията.

Празник на партията е 1 ноември – Ден на народните будители.

BGtop