Изпълнително бюро

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО на НПС на ПП „Възраждане на Отечеството“

Избрано на 29.05.2021  

 1. Николай Малинов – председател
 2. Асен Асенов – зам.-председател по медийната политика
 3. Веселин Найденов – зам.-председател по организационните въпроси
 4. Емил Миланов – зам.-председател по финансовите въпроси
 5. Петър Пандурски – зам.-председател по коалиционната политика и връзки с НПО
 6. Валентин Григоров – главен секретар
 7. Владимир Чучуев − секретар по взаимодействието с русофилските организации
 8. Мирослав Митков – секретар по медийната политика
 9. Янчо Киров – секретар по международната политика

 

ЧЛЕНОВЕ

 1. Атанас Панчев
 2. Нако Стефанов
 3. Георги Станчев
 4.  Димитър Иванов
 5.  Жени Илиева
 6.  Ивайло Иванов
 7. Петър Георгиев
 8. Юрий Борисов