Почетен председател

НИКОЛАЙ МАЛИНОВ
 Почетен председател на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“

НИКОЛАЙ МАЛИНОВ

 Почетният председател на политическа партия „Русофили за Възраждане на Отечеството“ НИКОЛАЙ МАЛИНОВ е роден на 12 септември 1968 г., женен, с две деца. Завършил е висше образование с магистърска степен по специалността „История“ в Киевския държавен университет „Тарас Шевченко“. Издържал е изпити за докторантски минимум по специалността „Международни отношения“ към Институ­та по международни отношения в Киев, Украйна.

В периода 1988-2008 г. активно се занимава с биз­нес. Заемал е ръководни постове в големи търговски дружества в тютюневата и хранително-вкусовата ин­дустрия, в отрасъл машиностроене. Занимавал се е с търговия, туризъм и издателска дейност. От 2008 г. до 2015 г. е издател на вестник „Дума“ и списание „Ново време“, както и на излизащите като приложения на „Дума“ български издания на „Российская газета“ и френския месечник ,,Le Monde diplomatique“.

През последните две десетилетия е представител за България на 20 руски телевизионни канала, сред които „Первый канал“, „Охота и рыбалка“ и др. Пред­ставител на международния проект Russia Beyond на Russia Today за България.

Народен представител от „Коалиция за България“ в 40-ото и 42-ото Народно събрание. Избиран е на ре­дица ръководни постове в БСП. От 2009 г. е председа­тел на Национално движение „Русофили“.

Член е на Президиума на международните славян­ски комитети, Международната славянска академия, Съюза на българските журналисти, редакционния съ­вет на списание „Славяне“ – Москва.

Носител е на български и международни награди и отличия, свързани с приноса му в развитието на бъл­гаро-руските отношения.

Основател и председател на международното движение на русофилите, учредено на 14 март 2023 г. в гр.  Москва – РФ.

За председател на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ е избран от конгреса на партията, състоял се на 5.09.2020 г.

На конгреса на ПП РВО на 27.05.2023 г.  по негово желание е освободен от поста Председател на НС на ППРВО и е избран за почетен председател на ППРВО.

 

Пътят продължава – Николай Малинов

––––––––––––––––––––––––––––-

 

Позиции – Николай Малинов

BGtop