В социалната област ПП „Възраждане на Отечеството“ ще се стреми към:

 1. Политика на стабилно нарастване на доходите на българските семейства.
 2. Политика на съществено намаляване на неравенствата.
 3. Политика на догонване на доходите и жизнения стандарт на средноразвитите страни в Европейския съюз до 2025 – 2030 г. 

  I. ЦЕЛИ

 1. Въвеждане на семейно подоходно облагане на физическите лица, чийто доход не може да е под 80% от жизнения минимум. Въвеждане на отрицателен данък.

Пояснение. Линията на бедност е 369 лв. през 2021 г. Следователно семейство с 2 деца е „бедно“ при общ доход под 1476 лв. Ако получава под 1180,80 лв., например 1000 лв., ще получава „отрицателен данък“ от 2 169,60 лв. (1180,80 лв. – 1000 лв. = 180,80 лв. по 12 месеца) на 1 януари следващата година.

 1. Повишаване на минималната работна заплата, както следва:
 • за 2022 г. – на 700 лв.;
 • за 2023 г. – на 800 лв.;
 • за 2024 г. – на 880 лв.;
 • за 2025 г. – на 950 лв. (485.73 EUR).

Пояснение. При средногодишен темп на икономически растеж от 4-6%  средната работна заплата (СРЗ) ще нараства с по-бързи темпове от посочените за МРЗ. При растеж от 7% и при база 1468 лв. за декември 2020 СРЗ може да расте така:

 • за 2022 г. – 1680 лв.;
 • за 2023 г. – 1798 лв.;
 • за 2024 г. – 1924 лв.;
 • за 2025 г. – 2059 лв.
 1. Повишаване на минималната (основната + допълнителната) пенсия
 • през 2022 г. – на 360 лв.;
 • през 2023 г. – на 400 лв.;
 • през 2024 г. – на 450 лв.;
 • през 2025 г. – на 500 лв. 
 1. Безплатни основни здравни услуги в държавните поликлиники, стоматологии и болници (преглед и лечение). 
 1. Безплатно образование в държавните училища и висшите училища. 
 1. Стипендии за студентите редовно обучение с успех над 4.51. 
 1. Въвеждане на 5-годишна „данъчна ваканция“ за новозавършили магистри, работещи по придобитата специалност, ако годишния им доход е под 60 000 лв. 
 1. Минимална работна заплата (МРЗ) на магистър, работещ по специалността – минимум 160% спрямо минималната работна заплата (МРЗ). Това означава:
 • за 2022 г. – 1120 лв.;
 • за 2023 г. – 1280 лв.;
 • за 2024 г. – 1408 лв.;
 • за 2025 г. – 1520 лв..
 1. Универсална парична помощ при раждане на дете. 1000 лв. за първо дете; 2000 лв. за второ дете; 3000 лв. за трето дете; 1000 лв. за всяко следващо.
 1. Детски отчисления от общия семеен доход за намаляване на данъчната основа на единия родител. Месечно за всяко дете:
 • през 2022 г. – 500 лв.;
 • през 2023 г. – 530 лв.;
 • за 2024 г. – 550 лв.;
 • за 2025 г. – 600 лв.
 1. За всяко дете – добавяне на 2 години към осигурителния стаж на родител, който го отглежда.

Пояснение. В момента за първо дете размерът на този трудов стаж е 12 месеца, за второ дете – 14 месеца, за трето дете – 18 месеца, а за четвърто дете – 12 месеца, от които 45 дни преди раждането.

 1. Държавно и общинско строителство на жилища за млади български семейства с деца, постоянно живеещи и работещи в България:
 • през 2022 г. – 20 000 жилища;
 • през 2023 г. – 50 000 жилища;
 • през 2024 г. – 80 000 жилища;
 • през 2025 г. – 100 000 жилища.

(Цена: себестойност с 10% рентабилност.) 

Пояснение. При себестойност от максимум 450 евро на м2 – 40 500 евро себестойност за жилище от 90 м2, крайна цена – 44 500 евро. Разходи на семейството: при лихвен процент (120 мес.) – 2.99%; ГПР% – 3.39%; такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека (еднократно) – 35 лв.; такса за разглеждане и одобряване на кредит (еднократно) – 0.25%; такса пакет (месечно) – 4,5 лв.; такса за оценка на обезпечение (еднократно) – 120 лв., обща дължима сума – 52 345.04 евро; месечна вноска за 10 години – 429.49 евро. 

 1. Осигуряване на адекватна социална грижа за самотните и бедни възрастни хора и за хората в неравностойно социално положение. 
 1. Спортът да стане достъпен за всички, което означава безплатен за ползвателите.

 

 1. ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ 
 1. Чрез постигането на цели (1), (2) и (3) пряко и косвено ще нараснат приходите в Държавния бюджет в резултат на по-високите доходи. 
 1. Пълен преглед на законодателството с цел промяна на нормативната уредба, която ще постави сериозни бариери пред корупционните практики и „обръчите от фирми“. 
 1. Възстановяване на прогресивното данъчно облагане на доходите на компаниите, както и данък върху прекомерната печалба (за фирми, чиито печалби рязко се повишават в резултат на ситуацията по време на пандемията). 
 1. Възстановяване на прогресивното данъчно облагане на доходите на физическите лица.

За 2022 г. – 10% за минималните доходи, 15% – за доходите над 3 минимални заплати; 20% – за доходите над 6 минимални заплати; 25% –за доходите над 9 минимални заплати (сега това са 5 850 лв.).

Пояснение. „Над“ означава облагане със съответния процент на горницата от дадена сума. Например, ако лицето взима 6850 лв., с 25% ще се облагат 1000 лв. Днешната брутна средна работна заплата (СРЗ) е 1468 лв. Това означава, че ако днес се въведе това прогресивно облагане, масово ще се плащат 10% ДОД. 15% ще се плаща за сума от 1950 лв. до 3900 лв., и т.н.

 1. Облагане на дивидентите с данък с усреднен размер за страните от ЕС. 
 1. Премахване на максималния осигурителен доход. 
 1. ДДС от 20% върху всички стоки; 30% върху лукса.

Пояснение. Практиката показва, че намаляването на ДДС увеличава печалбата на бизнеса, но почти не влияе върху цените на стоките и услугите.

 1. Данък наследство върху богатството – от 10% до 30% в зависимост от размера на наследството над 200 000 лв.
 1. Справедливо от гледна точка на обществения интерес данъчно облагане на мултинационалните компании.

 

 

 

                                    

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.