ПРОТЕСТ

ПРОТИВ ОПИТА ЗА ДЕМОНТИРАНЕ НА

ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ В СОФИЯ

 

Във връзка с предложението на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие на Столичния общински съвет за демонтиране и пренасяне на Паметника на Съветската армия в София от централната част на града смятаме за наш граждански и патриотичен дълг решително да протестираме и да напомним за ясно определения правен статут на паметника, както и за моралния ни дълг да поддържаме и почитаме всички паметници, издигнати в чест на Съветската армия.

След Втората световна война на територията на България бяха издигнати над 130 паметника в чест на Съветската армия като израз на народната благодарност за освобождението на страната от профашисткия режим, вкарал Отечеството във войната на страната на нацистка Германия, фашистка Италия и милитаристична Япония, обявил война на Великобритания и САЩ, приел редица репресивни закони и действия в услуга на Третия райх. Съветският съюз обяви на 5 септември 1944 г. война именно на този профашистки режим, а не на братския български народ, който посрещна Съветската армия без каквато и да било съпротива, без да даде нито една жертва и като освободители. Последвалото решение на правителството на Отечествения фронт за влизане във войната на страната на Антихитлеристката коалиция се оказа спасително за избягване на надвисналата опасност от поредна, трета нациионална катастрофа. Дадените жертви в заключителната фаза на войната измиха част от срама за съюза ни с мракобесническия режим на Хитлер и дадоха най-сериозния аргумент на СССР, за да предотврати териториалните аспирации към България, като запази непокътнати границите, включително върнатата по време на войната Южна Добруджа. Това е доминиращата и до наши дни трактовка на българската историческа наука за участието на България във Втората световна война и за ролята на Съветския съюз за избягване на ново национално крушение. В този смисъл  внушенията, че присъствието на Паметника на Съветската армия в центъра на столицата не изразявало съвременните оценки за Втората световна война е издевателство над историческата истина и груб опит за налагане на русофобски схеми за българското минало, активно подкрепяни от лидерите на намиращите се в малцинство евроатлантически сили в страната под диригентската палка на техните западни попечители. На тези изопачени ,,прочети на миналото” се налага да напомним решаващата роля на Съветската армия в разгрома на фашизма, обявяването на Деня на Победата над нацизма 9 май за Ден на Европа и издигнатите в много градове в източната и централната част на континента на паметници в чест на Съветската армия, донесла тяхното освобождение от ,,кафявата чума”.

Що се отнася до правния статут на открития през 1954 г. Паметник на Съветската армия в София, се налага да напомним редица универсални, европейски, двустранни и национални актове, уреждащи изграждането му и гарантиращи неговата защита:

  • Резолюциите на ООН от 2008 и 2009 г. за защита на паметниците по повод Втората световна война;
  • Европейската културна конвенция на Съвета на Европа от 1954 г.;
  • Европейската харта за архитектурното наследство на Съвета на Европа от 1975 г.;
  • Препоръката № 880 от 1979 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за съхранение на европейското културно наследство;
  • Конвенцията за запазване на архитектурното наследство на Европа на Съвета на Европа от 1985 г., в която в 27 члена са посочени задълженията на отделните европейски държави за защита на паметниците, а членове 5 и 7 задължават всяка държава да забрани частичното или пълното преместване на всичко, което се включва под охрана на паметниците, в това число общите благоустройствени терени около тях;
  • Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Руската федерация, подписан от президентите Желю Желев и Борис Елцин през 1992 г., чийто член 14 фиксира задълженията на двете страни да приемат необходимите мерки за съхраняване на намиращите се на териториите им ценности, свързани с историята и културата на двете страни, в това число военните паметници, както и осигуряване на свободен достъп до тях;
  • Съвместната декларация за по-нататъшно задълбочаване на дружеските отношения и партньорството между Република България и Руската федерация, подписана от президентите Георги Първанов и Владимир Путин през 2002 г., чийто абзац 7 на раздел 3 потвърждава задълженията на двете страни за съхраняването и опазването на паметниците, свързани с историята и културата на двете страни;
  • Закона за авторското право и сродните му права от 1993 г., в чийто раздел І е посочено, че спрямо паметниците не може да се извършват действия, нарушаващи тяхната автентичност и цялост, както и законовите права на авторите и тяхното лично достойнство;
  • Акта за държавна собственост на недвижим имот № 3418 от 09.1947 г. – Паметник на Съветската армия, както и последващите актове № 958 от 02.07.1953 г., № 2634 от 26.01.1954 г., № 2636 от 26.01.1954 г. и акт № 42 от 18.03.1997 г. на министъра на финансите на Република България;
  • Меморандума за управление и ползване на парка и Паметника на Съветската армия от 03.02.2006 г., подписан от Областния управител на София–град Тодор Модев и кмета на София Бойко Борисов, с който Областната администрация и Столичната община се ангажират в съвместното им ползване и управление, а Столичната община се задължава да вземе всички мерки по опазването, възстановяването и ползването на имота, съгласно неговото предназначение.

Посочените актове не оставят никакво съмнение, че Паметникът на Съветската армия и паркът около него са изключителна публична държавна собственост и се намират под защитата на българската държава, което ще рече, че Столична община няма правомощия да взема каквото и да било решение за демонтиране и преместване на паметника.

Ангажиментът за неговата защита е залегнал и в двустранни документи на Република България и Руската федерация, подписани на най-високо равнище.

Паметникът на Съветската армия в София се намира и под международна защита, уредена в редица документи на ООН и на Съвета на Европа, по които Република България е страна.

Следователно, Паметникът на Съветската армия е историческо, военно, архитектурно и художествено наследство, намиращо се под защитата на българското национално законодателство, както и на поети държавни ангажименти към Руската федерация, към Съвета на Европа и към ООН.

При това положение посегателствата над Паметника на Съветската армия представляват опит за ревизиране на резултатите от Втората световна война, груба натиск над  българската историческа наука да приеме нова, идеологическа трактовка за нея, позорен опит за разграждане на българската национална идентичност, акт на неблагодарност към сестринска Русия за двукратното ни Освобождение и срамна сервилност пред чужди користни сили.

Акцията за демонтиране на паметниците на Съветската армия в България трябва да се разглежда в контекста на упоритите усилия на САЩ, подкрепени от ЕС, да изкоренят русофилските настроения в страние от Източна Европа, за да ги подготвят за превръщането им в прифронтови държави и за тяхното въвличане във войната срещу Русия. След като тези усилия дадоха известни резултати в Полша и в прибалтийските републики, сега се активират и българските атлантици.

Цялата сегашна акция за премахване на Паметника на Съветската армия в София е политически пиар, подхванат в самото начало на предизборната кампания с цел втвърдяване и мобилизиране на всички евроатлантически сили в страната за победа в поредните извънредни парламентарни избори на 2 април 2023 г. На общото гласуване на ДБ и ГЕРБ в Комисията за премахване на Паметника на Съветската армия в столицата следва да се гледа като на първа крачка към създаване след изборите на Голяма евроатлантическа коалиция, която да състави коалиционно правителство. Това би разкрило възможността не само за демонтиране на Паметника на Съветската армия в София и на други аналогични паметници в страната, но и за вкарване на България във войната в Украйна, което ще ни отведе до трета национална катастрофа.

Затова ние категорично протестираме против посегателството на Паметника на Съветската армия в София като акт незаконен, неморален и опасен за българската националнна идентичност и за националната ни сигурност.

Подкрепяме възложения от Областния управител на София-град ремонт на плочите на Паметника на Съветската армия в столицата и заявяваме твърдата си решимост да защитим този символ на българско-руското разбирателство. Това е наш дълг към историческата истина, към миналите, настоящите и бъдните поколения на България!

8 март 2023 г.

 

Политическа партия ,,Русофили за Възраждане на Отечеството”

Национално движение  ,,Русофили”

 

 

2 коментара за “ПРОТЕСТ ПРОТИВ ОПИТА ЗА ДЕМОНТИРАНЕ НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ В СОФИЯ”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

BGtop