Доклади и отчети

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ПП  „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ ЗА  ПЕРИОДА 09.03.2019 – 25.07.2020г.

Изнесен от председателя Емил Миланов пред Конгреса на партията на 25.07.2020

           Уважаеми  другари и другарки, дами и господа съмишленици. Както всички вие знаете, нашата партия надхвърли 10 години съществуване. Създадена от почтени хора, от истински родолюбци, които ѝ дават добро начало в бъдещия и път. По-късно поради  обективни трудности активната дейност намалява. Благодарение на всички тук присъстващи, в пълно взаимодействие и единомислие постигнахме съгласие, проведохме конгресите и партията заживя отново активен живот.

         Но аз искам да се спра конкретно на дейността за периода от 09.03.2020г. до момента. Искам да кажа, че партията заживя активен политически живот. И то силно активен. ИБ се събираше ежемесечно. Обсъждаше се обществено-политическата обстановка в България и света, правеха се анализи, извеждаха се изводи и се набелязваха  краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планове с конкретни задачи, които бяха разпределяни, за изпълнение между членовете му и те се изпълняваха успешно.

Особено силно впечатление в политическото пространство направи нашата партия, след като тя придоби марките „Коалиция за България“ и „Коалиция за София“. Като едва ли не възкръснал  политически субект ние станахме предпочитан  и канен партньор на различни  партии. Така със споразумение от 30.03.2019 г. бе създадена политическата „Коалиция за България“, като нашата партия дари марката. С тази коалиция участвахме в  изборите за членове на Европейския парламент на 25.05.2019 г. В нея влязоха: ППВО, АБВ, ПП „Българската левица“, ПП „Движение за социален хуманизъм“, ПП „Български социалдемократи“ и ПП „Български либерали“. Силна и ангажираща беше работата ни, свързана със Съда, БНБ, Сметна палата, ЦИК, с постоянни заседания в този период, пътуване из страната, посещения на областни градове, провеждане на митинги, изказвания пред обществеността и разговори в индивидуален порядък с избиратели.

На по-късен етап работата на ИБ активно продължаваше, като се готвехме за изпълнение на средносрочните и дългосрочните задачи, а именно, за участие на партията в местните избори, на 27.10.2019 г. за кметове и общински съветници. Отново бяхме поканени да участваме в коалиционен формат с гореизброените парти, без ПП АБВ и ПП „Български соцалдемократи“, но включихме  ПП „Зелена партия“. С договор от 19.08.2019 г. бе създадена коалицията. Отново започнаха многократни коалиционни съвещания, работа с държавните институции, пътувания до Сливен, Мирково и Дреновец, като в последните две населени места издигнахме за кметове от ППВО Тодор Тотев и Людмил Рашков.

Много труд бе положен от наша страна, за което искам да благодаря на всички и особено на  зам.-председателя на партията др. П. Пандурски и  секретаря Валентин Григоров.

И все пак, как премина работата ни за формирането на коалицията „Алтернативата на гражданите“ и какви са резултатите ни от местните избори на 27.10.2019 г.

Тук включвам следното съдържание:

І. Сформиране на Коалицията, предварителна подготовка и предизборна кампания.

ІІ. Резултати

ІІІ. Анализ и оценка на резултатите.

ІV. Изводи.

V. Заключение.

VІ. Приложение резултати от изборите.

І. Сформиране на Коалицията, предварителна подготовка и предизборна кампания.

Коалицията беше сформирана с подписване на споразумение по смисъла на чл.140 от ИК на 19.08.2019 г.между ПП „Движение за социален хуманизъм“, ПП „Българска партия либерали“, ПП „Възраждане на Отечеството“, ПП „Българската левица“ и ПП „Зелена партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Коалицията се представлява от Александър Владимиров Радославов и се ръководи от Коалиционен съвет в състав председателите на партиите- -Александър Радославов, Михаил Шишков, Емил Миланов, Боян Киров и Марина Драгомирецкая.

За председател на Националния предизборен щаб беше определен представляващия коалицията Александър Радославов.   Предварителната подготовка започна с изготвяне на изискуемите документи, включително списък на 4156 български граждани подкрепящи регистрацията на Коалицията в ЦИК.

Документите бяха внесени в срок и без забележки и с Решение №1015-МИ от 9.09.2019 г. ЦИК регистрира коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите. В последствие за Коалицията беше изтеглен номер 26 в интегралната бюлетина.

Вторият етап от подготовката включваше регистрацията в ОИК. В поредица от заседания Коалиционния съвет определи след множество консултации общините в които ще вземем участие самостоятелно или в местна коалиция, водещите партии по общини и нашите упълномощени лица. Очертаха се възможности за участие в над 70 общини. Заключителният етап от предварителната подготовка също приключи успешно с регистрацията в ОИК на нашите кандидати за общински съветници и кметове на общини и кметства.

Предизборната кампания, с позиция на Коалиционния съвет по принцип беше режисирана и проведена с прякото участие и приоритетно финансиране от кандидатите, общински партийни структури и местни коалиции. Бяха възприети различни подходи чрез пряка агитация със срещи с избиратели, с агитационни материали, с участие на медии, рекламни агенции, телевизии, радия и др.

НПЩ организира изработването и своевременно излъчване по БНТ и БНР на встъпителен и заключителен клип представящ Коалицията. НПЩ и председателите на партиите от Коалицията оказваха необходимото ценно съдействие по време на кампанията.

ІІ. Резултати    

Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“      участва в изборите за общински съветници, кметове на общини и кметства в 21 административни области, 44 общини и 55 кметства със самостоятелна регистрация и чрез местна коалиция.

Избор на общински съветници

Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ участва в изборите за общински съветници в 20 административни области и в 43 общини както следва:

А. С регистрация на самостоятелни листи на Коалиция АГ

30 общини в 20 административни области – получени общо 18588 гласа и избрани 29 общински съветници.

Резултатите за съветници по общини са както следва: Руен -2,Велико Търново -2, Горна Оряховица-4, Ракитово -4, Септември-3,Перник-1, Долна Митрополия-4, Твърдица-2, Божурище-2, Ботевград-1, СтараЗагора-2, Велики Преслав-2.

Б. С регистрация на коалиционни листи на Местни коалиции с участие на АГ

14 общини в 8 административни области – получени 15681 гласа и избрани 35 общински съветници.

  Резултатите за съветници по общини са както следва:   Банско – 2, Свищов – 3, Трявна – 2, Пазарджик – 2, Белово – 3, Силистра – 4, Тутракан – 3, Драгоман – 2, Елин Пелин – 1, Сливница – 2, Казанлък – 8, Чирпан – 3.

Рекапитулация на резултатите за общински съветници с участие на Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Общо получени гласове по раздели А и Б – 34269

Общо избрани общински съветници по раздели А и Б – 64

Избор на кметове на общини

Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ участва в изборите за кметове на общини в 13 административни области и в 24 общини както следва:

А. С регистрация на самостоятелни листи на Коалиция АГ

14 общини,9 административни области получени общо 13905 гласа,няма избрани кметове.

Резултатите за кмет на общини са както следва:

 1. Виктор Азманов кандидат за кмет на община Горна Оряховица губи на първи тур с 10.88 %(1975 гласа).
 2. Георги Тупарев кандидат за кмет на община Ракитово е на балотаж   с 30.19 %(2222 гласа). Губи на ІІ тур с 42.10% (3107 гласа)
 3. Иванка Кърджийска кандидат за кмет на община Септември губи на първи тур с 10.36 %(1314 гласа).
 4. Даян Тачев кандидат за кмет на община  Русе губи на първи тур с 1.20 %(548 гласа).
 5. Мирослав Даков кандидат за кмет на община  Твърдица губи на първи тур с 11.13 %(605 гласа).
 6. Минчо Христов кандидат за кмет на столична община   губи на първи тур с 0.66 %(2940 гласа).
 7. Аспарух Аспарухов кандидат за кмет на община  Божурище губи на първи тур с 17.14 %(695 гласа).
 8. Цветан Миньовски кандидат за кмет на община Ботевград губи на първи тур с 3.96 %(647 гласа).
 9.  Яко Банков кандидат за кмет на община Копривщица губи на първи тур с 8.39 %(107 гласа).
 10. Тодор Тотев кандидат за кмет на община  Мирково губи на първи тур с 3.30 %(38 гласа).
 11. Янко Янков  кандидат за кмет на община  Стара Загорагуби на първи тур с 3.54 %(1992 гласа).
 12. Веселин Несторов кандидат за кмет на община  Попово губи на първи тур с 3.44 %(422 гласа).
 13. Атидже Моллова кандидат за кмет на община  Велики Преслав губи на първи тур с 5.64 %(306 гласа).
 14.  Емил Ангелов кандидат за кмет на община Нови Пазар губи на първи тур с 1.32 % (94 гласа).

Б. С регистрация на коалиционна листа на местна коалиция

10 общини в 9 административни области – получени 12045 гласа, няма избрани кметове.

Резултатите за кмет на общини са както следва:

1. Георги Думанов кандидат за кмет на община Банско губи на първи тур с 7.08% (604 гласа)

2. Калин Костов кандидат за кмет на община Свищов губи на първи тур с 13.75% (2029 гласа)

3. Драгомир Николов кандидат за кмет на община Трявна губи на първи тур с 18.28% (876 гласа)

4. Атанас Шопов. кандидат за кмет на община Пазарджик губи на първи тур с 3.76% (1561 гласа)

5. Стойко Стефанов кандидат за кмет на община Белово е на балотаж  с 30.96% (1516 гласа), губи на ІІ тур 48.39% (2382 гласа)

6. Любомир Маринов кандидат за кмет на община Плевен губи на първи тур с 1.08% (542 гласа)

7. Димитър Трендафилов кандидат за кмет на община Силистра губи на първи тур с 11.03% (2240гласа)

8. Ива Добрева кандидат за кмет на община Драгоман губи на първи тур с 23.55% (638 гласа)

9. Стефан Николов  кандидат за кмет на община Елин Пелин губи на първи тур с 3.65% (377 гласа)

10. Росен Иванов кандидат за кмет на община Чирпан губи на първи тур с 17.32% (1661 гласа)

Рекапитулация на резултатите за кметове на общини с участие на Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Общо получени гласове по раздели А и Б – 25950

Няма избрани кметове на общини

Избор на кметове на кметства

Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ участва в изборите за кметове на кметства в 13 административни области и в 23 общини както следва:

А. С регистрация на самостоятелни листи на Коалиция АГ

15 общини в 12 административни области – получени общо 4641 гласа и избрани 2 кметове на кметства.

1. Валерий Георгиев избран за кмет на кметство Хераково, община Божурище на  –  І тур с 53.86% (237 гласа)

2. Георги Недялков избран за кмет на кметство Златар, община Велики Преслав на – ІІ тур с 56.91% (214 гласа)

Б. С регистрация на коалиционна листа на местна коалиция

9 общини в 5 административни области – получени общо 2904 гласа и избрани  5 кметове на кметства.

1. Петко Божанов избран за кмет на кметство Морава, община Свищов на    І тур с 52.33% (269 гласа)

2. Никола Узунов избран за кмет на кметство Калипетрово, община Силистра на – І тур с 57.06% (994гласа)

3. Димо Нецов избран за кмет на кметство Спасово, община Чирпан на    І тур с 76.31% (219 гласа)

4. Ели Илчева избрана за кмет на кметство Голямо Белово, община Белово на   ІІ тур с 54.40% (173 гласа)

5. Васил Шуманов избран за кмет на кметство Аканджиево, община Белово на   І І тур с 51.56% (165 гласа)

6. Андрей Пенчев избран за кмет на кметство Габра, община Елин Пелин на    ІІ тур с 54.43% (258 гласа)

Забележка: Посочени са персонално само избраните кметове на кметства. Останалите резултати са отразени в приложението.

Рекапитулация на резултатите за кметове на кметства с участие на Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Общо получени гласове по раздели А и Б – 7545 гласа

избрани кметове на кметства по раздели А и Б – 8 

ІІІ. Анализ и оценка на резултатите

Представянето на Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ в местни избори 2019 г. следва да бъде анализирано и оценено съобразно поставените цели, организационното състояние на партиите възможностите за ресурсно обезпечаване на предизборната кампания, достоверност на отчетените резултати и др.

Първоначално поставените цели в подготовката за участие в изборите като формиране и регистрация на коалицията в ЦИК и ОИК, както и регистрацията на кандидатите за общински съветници и кметове бяха успешно изпълнени в по принцип скъсените срокове по ИК .

За цялостната организация на качественото и своевременно изпълнение на задачите в подготвителния етап решаващо участие взеха председателите на партии и НПЩ.

Какво показват резултатите?

Безспорно успешно представяне на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“!

В един изключително кратък период от време от 19.08.2019 г. – датата на сключване на Споразумението за образуване на коалицията до 26.09.2019 г. – началото на предизборната кампания НПЩ ,активите на партийните партньори и редица личности кандидати за общински съветници и кметове успяха да обединят усилията си за достойно и резултатно участие в изборите.

Участието на Коалицията в изборите в 21 административни области, 44 общини и 55 кметства и получените резултати са убедително доказателство за положителната оценка.

Получени са 34269 гласа за общински съветници с избрани 64 съветници.

Получени са 25950 гласа за кметове на общини с двама кандидати достигнали до балотаж.

Получени са 7545 гласа за кметове на кметства с избрани 8 кмета.

Анализът и оценката на резултатите от участието на Коалицията в изборите по области и общини, съобразено с реалните финансови и организационни възможности, предизборна дейност, участие на достойни избираеми кандидати за съветници и кметове и др. ни позволява да категоризираме нашето представяне както следва:

Общини с високи изборни резултати за Коалицията АГ

А. Самостоятелна регистрация на АГ в ОИК

Стара Загора – избрани 2 общински съветници

Велико Търново – избрани 2 общински съветници

Ракитово – избрани 4 общински съветници

Долна Митрополия – избрани 4 общински съветници

Горна Оряховица – избрани 4 общински съветници

Септември – избрани 3 общински съветници

Божурище – избрани 2 общински съветници и кмет на кметство

Велики Преслав – избрани 2 общински съветници и кмет на кметство

Руен – избрани 2 общински съветници

Твърдица – избрани 2 общински съветници

Перник – избрани 1 общински съветници

Ботевград – избрани 1 общински съветници

Б. Чрез регистрация на местна коалиция

Силистра – избрани 4 общински съветници и кмет на кметство

Пазарджик – избрани 2 общински съветници

Казанлък – избрани 8 общински съветници

Белово – избрани 3 общински съветници и кметове на кметства

Свищов – избрани 3 общински съветници и кмет на кметство

Чирпан – избрани 3 общински съветници и кмет на кметство

Тутракан – избрани 3 общински съветници

Драгоман – избрани 2 общински съветници

Сливница – избрани 2 общински съветници

Банско – избрани 2 общински съветници

Трявна – избрани 2 общински съветници

Елин Пелин – избрани 1 общински съветник и кмет на кметство

ІV. Изводи

Достойното представяне на Коалиция АГ в Местни избори 2019 г.води до следните изводи:

 • Участвалите активно със самочувствие и силно желание за успех  кандидати за общински съветници и кметове и партийни структури потвърдиха българската поговорка „Сговорна дружина планина повдига“.
 • Успехът се дължи до голяма степен и на организационната координираща и компетентна безрезервен работа на НПЩ на коалицията през целия период на подготовка и изборна кампания, която продължава и за своевременното изготвяне на отчета към сметната палата.
 • Изпратеното послание на коалицията към избирателите със самото си наименование АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ  предизвика доверие и привлече немалко кандидати и избиратели.
 • Получените резултати трябва да си възприемат като едно добро начало за утвърждаване на коалицията в българското общество и разширяване на нейното влияние.

V. Заключение

Резултатите от местни избори 2019 г., както и в частност доброто представяне на нашата коалиция показват желанието на голямя част от българските граждани и избиратели за промяна на политическото статукво и стремеж към представителство във властта на неопетнени, компетентни и родолюбиви български граждани и формации.

Благодарим на всички допринесли за успеха на Коалицията и желаем ползотворна работа в интерес на българските граждани и общини на нашите съветници и кметове.  

Емил Миланов

BGtop